Voorwaarden

PREAMBLE:

Deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden, hierna [VOORWAARDEN] genoemd, zijn overeengekomen tussen Paulo Aguiar, Unipessoal Lda met zetel te Rua da Guarita 123 9700-096 Angra do Heroísmo, NIPC 512085846 en tevens haar registratienummer n. nº 1120/2005-06-15, geregistreerd bij het Conservatório do Registo Predial/Comercial/Automóvel de Angra do Heroísmo, met een kapitaal van 220 000 euro en de personen die via de website Paulo Aguiar, Unipessoal Lda aankopen wensen te doen in de online winkel die voortaan [SITE] wordt genoemd.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die geen handelaar zijn, hierna [GEBRUIKER] genoemd, waaronder wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn professionele, commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit vallen.

De GEBRUIKER dient de algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen en zich er uitdrukkelijk toe te verbinden door te klikken op de knop “Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden”, waarbij hij, indien hij er niet mee akkoord gaat, de bestelling of aankoop niet dient uit te voeren.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien uit de geplaatste bestelling blijkt dat de GEBRUIKER geen eindverbruiker is, zoals gedefinieerd in artikel 3, onder c), van wetsdecreet nr. 24/2014 van 14 februari.

Paulo Aguiar, Unipessoal Lda behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, deze algemene online verkoopsvoorwaarden toe te voegen, te wijzigen of aan te passen, de verkoopprijs te wijzigen, of de beschikbare producten te wijzigen of te vervangen, ervan uitgaande dat de GEBRUIKER, door het plaatsen van een nieuwe bestelling of aankoop, de nieuwe algemene voorwaarden en de verkoopprijzen aanvaardt en zich er uitdrukkelijk toe verbindt.

DEFINITIES

Een VERKOPER hierna genoemd [VERKOPER] is een rechtspersoon of eenmanszaak die producten te koop heeft op de INTERNET SITE.

De GEBRUIKER is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit vallen en die, gebruikmakend van de INTERNET SITE, producten bestelt of producten aankoopt.

PRODUCT OF BESTELLING: artikel op de INTERNET SITE voor online verkoop.

SPECIFIEK PRODUCT: (op persoonlijke wijze vervaardigd of in de handel gebracht artikel)

ORDERED PRODUCT: door een gebruiker besteld product dat niet in voorraad is;

PRODUCTEN EN PRIJZEN

 1. De VENNOOTSCHAP biedt, via de INTERNET SITE, een breed scala van producten te koop aan.
 2. Het aanbod van elk van de producten is beperkt tot de bestaande voorraad.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen het in de Autonome Regio der Azoren geldende wettelijke tarief.
 4. De prijzen worden altijd in euro aangegeven.
 5. Het is mogelijk dat de getoonde afbeeldingen niet exact overeenkomen met het gepresenteerde product. Om technische redenen kunnen de afgebeelde kleuren ook enigszins afwijken van de echte kleuren.
 6. In zeer specifieke gevallen kunnen de beschrijvingen fouten bevatten en moet derhalve ook de beschrijving van de fabrikant worden geraadpleegd.
 7. Producten die op bestelling worden gemaakt, zijn gemiddeld twee weken beschikbaar als de voorraad strekt, maar als het om specifieke producten gaat, kan het langer duren.
 8. De technische specificaties, het ontwerp of de kleuren van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 9. De INTERNET SITE wordt bijgewerkt met de maximale aandacht, maar het kan gebeuren dat de informatie met betrekking tot de prijs kan fouten bevatten, zodat Paulo Aguiar, Unipessoal Lda, geen compromis met het aanbod behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in het geval een dergelijke fout optreedt.
 10. Paulo Aguiar, Unipessoal Lda wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele andere fouten die op de INTERNET SITE kunnen voorkomen, of indien de INTERNET SITE ontoegankelijk is.
 11. Het gewicht van elk van de op de INTERNET SITE vermelde producten stemt niet overeen met het exacte gewicht, maar met een benaderend gewicht wegens het gewicht van het verpakkingsmateriaal voor de verzending ervan.

PRODUCT- OF BESTELAANVRAAG

 1. Bestellingen op de INTERNET SITE kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week geplaatst worden, behalve in geval van overmacht.
 2. Terwijl u op de INTERNET SITE surft, kunt u iets aan uw winkelwagentje toevoegen door op de knop “kopen”/”toevoegen” te klikken.
 3. Wanneer u klaar bent met het selecteren van producten, kunt u de optie, bovenaan de SITE, “x producten” / “Winkelwagen”, selecteren om uw aankoop te doen en te voltooien.
 4. In het veld “Verzending” kunt u kiezen om uw bestelling af te halen in onze winkel in Ponta Delgada, Rua da Guarita 123 9700-096 Angra do Heroísmo

16.1 Wij leveren op het vasteland van Portugal, de Azoren en Madeira.

16.2 Bij afhaling in de winkel in Ponta Delgada zijn er geen portokosten.

 1. Bestellingen worden alleen aanvaard voor levering binnen het Portugese vasteland en de autonome regio’s Madeira en de Azoren.
 2. Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd, bevestigt u ook het voornemen om de BESTELLING te plaatsen.
 3. Zodra de BESTELLING is bevestigd, wordt deze verwerkt en kan deze niet meer worden geannuleerd, behoudens het recht op ontbinding overeenkomstig de punten 30 tot en met 33.
 4. Uw BESTELLING wordt pas aanvaard en het contract komt pas tot stand wanneer u per e-mail de bevestiging van de aanvaarding van uw bestelling ontvangt en de betaling ervan uitvoert.
 5. Betaling dient te geschieden bij de bevestiging van de ORDER.
 6. De geaccepteerde betalingswijzen zijn: Credit card of ATM referentie.

LEVERING BESTELLING

 1. De BESTELLING wordt geleverd door een koerier (ctt, expediteur, ems of een andere dienst).
 2. De verzendingstermijn bedraagt in principe maximaal 48 uur op werkdagen, vanaf de datum van ontvangst en bevestiging van betaling van de BESTELLING door ons bedrijf, behalve in geval van een voorraadonderbreking, in welk geval een alternatieve verzendingstermijn zal worden voorgesteld, met uitzondering van gepersonaliseerde producten, waarvan de verpersoonlijking langer kan duren.
 3. Indien er zich op het aangegeven adres niemand bevindt, blijft de BESTELLING gedurende 3 werkdagen op het ctt-station of de expediteur van bovenvermeld adres, en na deze termijn wordt ze teruggezonden naar het bedrijf. Na deze periode zullen de artikelen terugkeren naar Paulo Aguiar, Unipessoal Lda en daarna zal contact worden opgenomen met de klant en zal een nieuwe levering worden gepland, die door de klant zal worden betaald.

GARANTIE

 1. De op de INTERNET SITE aangekochte artikelen hebben een garantie van twee jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Om van deze garantie te kunnen genieten, moet de GEBRUIKER de factuur bewaren als bewijs van aankoop.
 3. HET BEDRIJF is slechts een wederverkoper. Alle producten die door HET BEDRIJF worden verkocht, worden niet door ons vervaardigd. De garantie op het product wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant volgens de bepalingen van de wet en waartoe de fabrikant verplicht is en tot een maximum van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
 4. Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het installeren/gebruiken van een product, controleer dan eerst of u alle instructies in de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant opvolgt. Als het probleem aanhoudt, neem dan rechtstreeks contact op met de fabrikant of met ons bedrijf.

29.1 Wij doen ons best om uw product zo snel mogelijk om te ruilen, maar de tijd voor de oplossing is niet aan ons alleen. Alle producten die bij ons aankomen, worden getest en binnen 48 uur verzonden. Vanaf dat moment is het de verantwoordelijkheid van de fabrikanten en leveranciers.

29.2 In het geval van uit de handel genomen producten kan de omwisseling plaatsvinden tegen een gelijkwaardig of beter product dat op dat moment in de handel is, maar deze omwisseling valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier of fabrikant, indien dit niet mogelijk is, kan de waarde worden geretourneerd.

Afwikkeling van contracten en retourzendingen

 1. De GEBRUIKER heeft het recht de aankoop te annuleren indien hij zijn product niet binnen een maximumtermijn van 30 dagen ontvangt en de portokosten zijn voor rekening van de klant.
 2. De GEBRUIKER kan het op de INTERNET SITE gesloten en uitgevoerde contract vrijelijk opzeggen, in de zin van artikel 10 van wetsdecreet nr. 24/2014 van 14 februari, waarbij de GEBRUIKER de kosten of portokosten van de terugzending voor zijn rekening neemt. Daartoe moet de GEBRUIKER binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar het adres Rua da Guarita 123 9700-096 Angra do Heroísmo.
 3. In geval van contractuele oplossing, beschikt de klant over een maximum van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om het (de) gekochte product(en) terug te sturen naar de onderneming op het adres in de vorige vereiste en hierboven aangegeven, met alle toebehoren en verpakking(en), in uitstekende staat, zonder krassen of gebruikssporen en de gebruiksaanwijzing, samen met een kopie van de verkoopfactuur en het bewijs van ontvangst van de bestelling en zoals uitgelegd:

a)- Boeken die zich strikt in hun oorspronkelijke staat bevinden, zonder sporen van gebruik, vouwen, vlekken, gescheurde, gekreukelde of geschreven bladzijden;

b) – Films, TV en muziek: CD, DVD, Vinyl, enz. met ongeopende verpakking en intacte verzegeling;

c) – Software en videospelletjes met ongeopende verpakking en intacte verzegeling;

d) – Elektronica (TV, Audio, Video, Computer, GPS, enz.) met producten zonder sporen van verkeerd gebruik. Terugzending van het volledige product, met alle onderdelen en accessoires, de gebruiksaanwijzing en de originele verpakking in perfecte staat;

e) – Kleding, schoenen en complementen in originele staat en met alle verpakkingen en etiketten;

f)- Resterende producten zonder enig teken van oneigenlijk gebruik. Terugzending van het volledige product, met alle onderdelen en accessoires, de gebruiksaanwijzing en de originele verpakking in perfecte staat;

De consument verliest het recht op kosteloze herroeping indien de voorgaande voorwaarden niet worden bevestigd.

 1. Na ontvangst van de teruggezonden bestelling en alle in het vorige punt bedoelde documenten, betaalt het bedrijf, bij voorkeur met hetzelfde betaalmiddel indien mogelijk, binnen een maximumtermijn van 14 dagen, de door de klant betaalde bedragen terug, zonder enige kosten voor de klant, met uitzondering van de retour- of portokosten.
 2. Consumentengeschillen

De Europese Unie heeft een site in het leven geroepen om de consumenten te helpen bij de indiening van hun klachten over een geschil waarbij zij betrokken zijn. In dit kader stelt Paulo Aguiar, Unipessoal Lda alle informatie ter beschikking zodat u uw vorderingsrecht kunt uitoefenen bij een officiële entiteit, derde en onpartijdig in het proces. Indien u dus ontevreden was over de aankoop van een goed of dienst op onze website, of over de door ons voorgestelde oplossing om de situatie op te lossen, kunt u terecht op deze officiële website https://ec.europa.eu/consumers/odr en uw betwisting kenbaar maken.

 1. Alle elektronische berichten die tijdens de toegang tot de online shop worden verzonden, met inbegrip van e-mails en berichten via een internetbrowser, zullen voor de toepassing van het toepasselijke recht als contractuele verklaringen worden beschouwd.
 2. Alternatieve geschillenbeslechting is de mogelijkheid waarover alle consumenten beschikken om een beroep te doen op officiële instanties die hen helpen bij de oplossing of de oriëntatie van een conflict, alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden. In het algemeen verloopt de procedure als volgt: de klant vraagt een onpartijdige derde om als bemiddelaar op te treden tussen hem en de handelaar die het voorwerp van zijn klacht is. De bemiddelaar kan een oplossing voor uw klacht voorstellen, een oplossing aan beide partijen opleggen, of de partijen samenbrengen om een oplossing te vinden.

Misschien kent u alternatieve geschillenbeslechting onder een andere naam: “bemiddeling”, “verzoening”, “arbitrage”, of “commissie voor consumentenklachten”.

Alternatieve geschillenbeslechting is gewoonlijk minder duur, minder formeel en sneller dan een gang naar de rechter.

 1. Suggesties voor entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting:

Cniacc – Nationaal Centrum voor informatie en geschillenbeslechting in consumentenzaken

https://www.cniacc.pt/pt/

Centrum van Lissabon voor arbitrage in consumentengeschillen

http://www.centroarbitragemlisboa.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave / Arbitragehof

Ciab – Centrum voor voorlichting, bemiddeling en arbitrage van consumenten (Arbitragehof voor consumenten)

http://www.ciab.pt/pt/

Cicap – Arbitragehof voor consumenten


Slotbepalingen

 1. Alle elektronische berichten die tijdens de toegang tot de online shop worden verzonden, met inbegrip van e-mails en berichten via een internetbrowser, zullen voor de toepassing van het toepasselijke recht als contractuele verklaringen worden beschouwd.
 2. Paulo Aguiar, Unipessoal Lda kan de klant informatie sturen over nieuwe producten, promoties of andere zaken die van belang zijn voor klanten van de online winkel, indien de klant zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 3. Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met onze klantendienst via het nummer 917 553 111 of de e-mail geral@aguiaturazores.com.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.